Dołącz do nas na Facebooku!
 
 

Co nas wyróżnia?

WSZYSCY LEKTORZY POSIADAJĄ:

  • WYKSZTAŁCENIE FILOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE,
  • DOŚWIADCZENIE W NAUCZANIU,
  • ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE, NIEZBĘDNE DO MOTYWOWANIA DO NAUKI

 

TRZYETAPOWY PROCES REKRUTACJI LEKTORÓW:

  • rozmowa kwalifikacyjna – ocena poziomu  zdolności językowych i umiejętności interpersonalnych oraz stosowanych metod,   technik oraz wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych podczas zajęc
  • rozmowa z native speaker'em – metodykiem nauczania – ocena poziomu znajomości  języka lektora  oraz metodyki nauczania
  • lekcja  próbna – hospitacja i ocena (stosowane techniki, narzędzia a także umiejętność planowania lekcji i zaangażowanie własne i aktywizacja uczestników

 

WSPARCIE METODYCZNE DLA LEKTORÓW:

  • nauczyciele otrzymują pomoc metodyczną w przygotowywaniu materiałów dodatkowych do zajęć oraz tworzeniu pomocy dydaktycznych,
  • praca lektora jest stale monitorowana i konsultowana z metodykiem nauczania,
  • postępy słuchaczy są stale kontrolowane (testy sprawdzające i raport osiągnięć po każdym  miesiącu i semestrze) oceniane
  • lektorzy współpracują z metodykami w zakresie motywowania grupy do nauki, wdrażania nowych technik i pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia zajęć po to, aby skuteczność nauczania była co raz większa, a efekty uczenia się były jak najszybciej zauważalne.
 
 
 
Created by Lemon IT
informacja o cookies