Dołącz do nas na Facebooku!
 
 

Egzaminy Cambridge z Języka Angielskiego dla Dorosłych

POZIOMY NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOROSŁYCH

 

 

B1 - Preliminary

 • potwierdza umiejętności językowe na poziomie średniozaawansowanym,
 • osoba posiadająca certyfikat na tym poziomie potrafi sprawnie posługiwać się językiem obcym w szkole a w przyszłości na uczelni wyższej i w pracy,
 • tematyka egzaminu jest dopasowana do zainteresowań i doświadczeń zdających.

B2 – First certificate in English

 • osoba posługująca się językiem rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach,

 • potrafi porozumieć się płynnie i spontanicznie,

 • potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne,

 • wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji (rozważyć wady i zalety różnych rozwiązań).

 

C1CAE Advanced

 • osoba posługująca się językiem rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych teksów, dostrzegając znaczenie ukryte,

 • potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu,

 • skutecznie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych,

 • posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

 

C2 – CPE

 • osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko,
 • potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych,
 • potrafi wyrażać swoje myśli płynnie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożnych wypowiedziach.
 
 
 
Created by Lemon IT
informacja o cookies