Dołącz do nas na Facebooku!
 
 

Angielski od najmłodszych lat

Angielski od najmłodszych lat

Uczenie dzieci nie jest łatwe i dlatego wymaga specjalistycznego przygotowania oraz większego zaangażowania. Odpowiednie wykształcenie w tym kierunku oraz doświadczenie w danym zakresie jest kluczem do sukcesu. Bardzo ważne są zarówno kompetencje zawodowe (merytoryczne i pedagogiczne), jak i osobowość nauczyciela. Jeśli odpowiednie przygotowanie oraz praktyka zostaną dodatkowo wsparte nowoczesnymi, atrakcyjnymi dla dzieci pomocami dydaktycznymi oraz utrzymaniem odpowiedniej dynamiki lekcji, z pewnością dziecko polubi naukę języka angielskiego.

Uczenie dzieci w wieku 3, 4 czy 5 lat to przede wszystkim zabawa. Teorie psychologiczne i pedagogiczne wskazują, jak ważna rolę w nauczaniu w tym okresie odgrywa przyjazne, bezpieczne środowisko, tworzone przez zabawę. To właśnie w zabawie i poprzez zabawę dziecko poznaje świat. W  podobny sposób, w jaki niemowlę rozpoczyna naukę języka ojczystego  powinno rozpoczac poznawanie języka obcego. Maluchy nie robią w tym wieku widocznych, wielkich postępów w nauce,jeśli chodzi o czynną stronę języka. Dzieci jednak „nasiąkają” językiem obcym, uczą się niejako biernie i tę właśnie, bierną stronę języka opanowują szybciej – rozumieją komunikaty, choć same jeszcze nie potrafią się nimi posługiwać. Maluchy stawiające pierwsze kroki w nauczaniu języka przyswajają go w sposób nieświadomy i nie posługują się nim w sposób czynny. Nastąpi to  w późniejszej fazie nauczania.

Aby dzieci zaczęły porozumiewać się w języku angielskim konieczna jest ta pierwsza faza poznawania języka, w ramach której dzieci mają szansę osłuchać się w języku obcym i oswoić się z nim. W tej fazie dzieci musza nauczyć się rozpoznawania słów i prostych zwrotów, intonacji, akcentu i melodii języka. Na tej bazie przechodzą później do prostych form komunikacji czynnej.

Im częstszy kontakt z językiem i im wcześniej rozpoczęta jego nauka, tym większa efektywność i szybkość uczenia się. Naukowcy dowodzą, że naukę języka obcego najlepiej rozpocząć między 2 a 6 rokiem życia, gdyż w tym czasie podatność struktur mózgu na rozwój umiejętności językowych jest największa. Dajmy naszym dzieciom szansę rozpoczęcia nauki języka obcego, kiedy znajdują się one w fazie największej podatności na rozwój tej umiejętności!

Dzieci, które zaczynają naukę języka w wieku przedszkolnym, będą mogły wraz z osiągnięciem wieku gimnazjalnego zdać egzamin ESOL Cambridge na poziomie First Certificate, który potwierdza zaawansowaną znajomość języka. Natomiast w wieku licealnym mogą przystąpić do zdania egzaminów ESOL Cambridge na najwyższym poziomie – Advanced a na studiach nawet do egzaminu Proficiency.

Wczesne rozpoczęcie nauki języka angielskiego stwarza także szansę rozpoczęcia w dalszych klasach szkoły podstawowej nauki drugiego lub trzeciego języka obcego. W dzisiejszych czasach jest to zjawisko co raz bardziej powszechne, możliwe do osiągnięcia przy odpowiednim stopniu zaangażowania. W czasach minionych znajomość kliku języków byłą rzadkością w polskich warunkach.

Dlatego ważne jest, abyśmy w ramach edukacji XXI wieku stworzyli dzieciom szansę uczenia się języków obcych i poznawania świata.

 
 
 
Created by Lemon IT
informacja o cookies